Κινητό: +30 6982552405

Βιογραφικό

Ιωάννα Πευκιανάκη,

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος MSc, PhD(c)

Επαγγελματική Εμπειρία

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος (Νοεμ 2016 – Σήμερα) Ιδιωτικό Διαιτολογικό γραφείο, Ηράκλειο Κρήτης
▪ Παροχή Διαιτολογικών υπηρεσιών για φυσιολογικές & παθολογικές καταστάσεις
▪ Ενασχόληση με Νόσο του Crohn, Ελκώδη κολίτιδα, Ευερέθιστο έντερο, Τροφικές Δυσανεξίες
▪ Διατροφική υποστήριξη – Διαχείριση σωματικού βάρους συνυφασμένη σε Βρετανικά πρότυπα αντιμετώπισης
▪ Μετρήσεις σώματος – Ανάλυση σύστασης σώματος

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος (Απρ 2016 – Σεπτ 2016)
The healing tree, Ηράκλειο Κρήτης
▪ Δημιουργία και παρουσίαση σεμιναρίων σε θέματα διατροφής και ψυχικής υγείας
▪ Παροχή διατροφικών συμβουλών
Επιχείρηση ή κλάδος: Κοινωνική φροντίδα, Εθελοντική εργασία

Διατροφολόγος-Υπεύθυνη ελέγχους ποιότητας τροφίμων (Απρ 2015- Οκτ 2015)
Γλυκύρευστα ΕΠΕ, Ηράκλειο Κρήτης
▪ Υπεύθυνη τήρησης συστήματος ποιότητας ISO 9001:2008 & διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων 22000:2005. Υπεύθυνη δημιουργίας και ελέγχου προδιαγραφών προϊόντων
▪ Ενημέρωση & εκπαίδευση προσωπικού παραγωγής σε θέματα υγιεινής
Επιχείρηση ή κλάδος: Βιομηχανία τροφίμων

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος (Απρ 2013- Σεπ 2013)
The Junction: young people, health &wellbeing 12-21, Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο
▪ Υπεύθυνη δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού( νέα ενότητα), έρευνας και πραγμάτωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων προώθησης υγιεινής διατροφής και αποφυγής κατανάλωσης αλκοόλ
Επιχείρηση ή κλάδος: Πρόγραμμα του δήμου υποστήριξης εφήβων, εθελοντικής εργασίας

Διαιτολόγος- Διατροφολόγος (Μάιος 2013 – Ιουλ 2013)
Edinburgh Community Food, Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο
▪ Διεκπεραίωσης ομαδικών συνεδρίων με δραστηριότητες εκμάθησης για την υγιεινή διατροφή
▪ Εκμάθηση υγιεινών συνταγών με μαθήματα μαγειρικής & προώθηση υγιεινών snacks για παιδιά
▪ Συμμετοχή σε σεμινάριο ανακύκλωσης τροφίμων
Επιχείρηση ή κλάδος: Πρόγραμμα του δήμου διατροφής σε γονείς -παιδιά, εθελοντικής εργασίας

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος (Σεπ 2012 – Σεπ 2013)
Τhe Ripple Project Food and Health, Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο
▪ Επιλογή συμμετεχόντων για την συλλογή δεδομένων της μεταπτυχιακής εργασίας
▪ Συνεδρίες προώθηση υγιεινών γευμάτων, διατροφικής αξιολόγησης, διατροφικές συμβουλές
▪ Βελτίωση και αλλαγή διατροφικών συνταγών σε πιο υγιεινό μοτίβο
Επιχείρηση ή κλάδος: Πρόγραμμα του δήμου υποστήριξης ηλικιωμένων, εθελοντική εργασία

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος (πρακτική άσκηση) (Οκτ 2010 – Μαρ 2011)
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
▪ Διατροφική αξιολόγηση ασθενών, δημιουργία διαιτολογίων για κάθε πάθηση
▪ Μετρήσεις σώματος (βάρος, ύψος, περίμετρο, λίπος σώματος) σε εξωτερικά ιατρεία, διαιτολόγια
▪ Διαιτολογικές συμβουλές, προώθηση υγιεινής διατροφής & διαχείριση βάρους ασθενών
▪ Έλεγχος προετοιμασίας γευμάτων στο catering
Επιχείρηση ή κλάδος: Νοσοκομειακή περίθαλψη


Εκπαίδευση και κατάρτιση

Διδακτορική Διατριβή
Ιατρική σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κρήτη

(Ιούλιος 2016-Σήμερα)

▪ Θέμα: «Διαιτητικές συνήθειες σε ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Εντερική Νόσο (ΙΦΕΝ) και η πιθανή επίδραση τους στην εξέλιξη της νόσου»
▪ Θα αποκτηθούν γνώσεις διεξαγωγής cross-sectional study μεγάλης έκτασης, υψηλού αριθμού συμμετεχόντων και συλλογής πληθώρας δεδομένων σε νοσοκομειακό περιβάλλον
▪ Ενασχόληση με διαιτολογική υποστήριξη σε ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Εντερική Νόσο
▪ Απόκτηση γνώσεων δημιουργίας διαιτολογικών συστάσεων

MSc in Public Health Nutrition
Queen Margaret University, Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο

(Σεπτέμβριος 2012-Σεπτέμβριος 2013)

▪ Γνώσεις διεξαγωγής cross-sectional study : δεξιότητες ανασκόπησης βιβλιογραφικής έρευνας & ανάπτυξης πρωτοκόλλου, συλλογή δεδομένων (με τη χρήση ερωτηματολογίων, γνωστικών tests και σωματικών μετρήσεων), δημιουργία βάσης δεδομένων και στατιστική ανάλυση με τη χρήση SPSS, παρουσίαση και αιτιολόγηση των αποτελεσμάτων, προετοιμασία αναφοράς και δημιουργία ολοκληρωμένης ερευνητικής εργασίας
▪ Κατάρτιση σε θέματα διατροφής και διαιτολογίας σε παθολογικές καταστάσεις
▪ Γνώσεις δημιουργίας νομοθετικού πλαισίου δράσεων με σκοπό την βελτίωση της δημόσιας υγείας σε θέματα διατροφής
▪ Γνώσεις αξιολόγησης του νομοθετικά εφαρμοσμένου πλαισίου, καθοδήγηση και εφαρμογή διορθωτικών δράσεων του νόμου & αξιολόγηση αποτελεσμάτων δράσης
▪ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας (cross-sectional study): Impact of antioxidant intake on cognition in the elderly

BSc Διατροφής & Διαιτολογίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Κρήτη

(Φεβρουάριος 2007-Μάρτιος 2011)

▪ Κατάρτιση σε θέματα διατροφής και διαιτολογίας σε υγιείς και παθολογικές καταστάσεις με δημιουργία ατομικού διαιτολογίου
▪ Διατροφική αξιολόγηση, υποστήριξη και προώθηση υγιεινής διατροφής
▪ Γνώσεις ποιοτικού ελέγχου ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων
▪ Απόκτηση γνώσεων εκπόνησης μελέτης βιβλιογραφικής ανασκόπησης μέσω πτυχιακής εργασίας
▪ Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας: Λειτουργικές ιδιότητες του ελαιόλαδου και ανθρώπινη υγεία: Σύγχρονη προσέγγιση 2000-2010


Ατομικές Δεξιότητες

Μητρική γλώσσα: Ελληνική

Λοιπές Γλώσσες: Αγγλική

 • Κατανόηση: Προφορική C1 | Γραπτή (ανάγνωση) C2
 • Ομιλία: Επικοινωνία C2 | Προφορική έκφραση C2
 • Γραφή: C2

▪ International English Language Testing System (IELTS), Proficiency Level
▪ Pearson Test of English General (PTE General), Level 3

Επικοινωνιακές Δεξιότητες: Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες που αποκτήθηκαν από την επαφή με το κοινό σε προγράμματα διαιτολογικής υποστήριξης και από τη συλλογή δεδομένων της μελέτης MSc


Επαγγελματικές Δεξιότητες: Άριστες γνώσεις κατάρτισης σε θέματα διατροφής-διαιτολογίας και ερευνητικής μελέτης, προσαρμοστικότητα και υποστήριξη επαγγελματισμού σε οποιοδήποτε εργασιακό περιβάλλον

Οργανωτικές | διαχειριστικές δεξιότητες: Άριστες οργανωτικές δεξιότητες που αποκτήθηκαν με τη εισαγωγή ενότητας διατροφής πρώτη φορά εκπαιδευτικού υλικού για την στήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων/σεμιναρίων και την δημιουργία ερευνητικής μελέτης

Ψηφιακή δεξιότητα: Επεξεργασία δεδομένων: Έμπειρος χρήστης | Επικοινωνία: Έμπειρος χρήστης | Δημιουργία Περιεχομένου: Έμπειρος χρήστης | Ασφάλεια: Ανεξάρτητος χρήστης | Επίλυση προβλημάτων: Έμπειρος χρήστης

▪ Superior Performance Software System (SPSS) (2012)
▪ Diet Analysis Software Plus 8.0 (2012), WinDiets 2005 Software (2010)
▪ Windows – MS Office, Cambridge International Diploma, University of Cambridge, Ενότητες: Windows, Internet, Word, Excel, Access, PowerPoint (2008)

Άριστος γνώστης χειρισμού λογισμικών ανάλυσης τροφίμων Diet Analysis Plus 8.0 και WinDiets 2005 Software και στατιστικού λογισμικού SPSS τα οποία διδάχτηκαν σε ενότητες παρακολούθησης του πτυχίου/μεταπτυχιακού μου τίτλου


Διδακτορική Διατριβή

Δημοσιεύσεις:
 • Pefkianaki I., Mouzas I., Koutroubakis IE. «Association between daily intake of added sugar and disease activity or quality of life in patients with inflammatory bowel disease», United European Gastroenterology journal, 2021; 9(S8): 423 Full-text [online]. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20506414
 • Pefkianaki I., Mouzas I., Koutroubakis IE. «Antioxidant vitamins and electrolytes increased intake is associated with lower disease activity and better quality of life in patients with inflammatory bowel disease», United European Gastroenterology journal, 2021; 9(S8):424 Full-text [online]. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20506414
 • Πευκιανάκη Ι., Μουζάς Ι., Κουτρουμπάκης ΙΕ. Η αυξημένη ημερήσια προστιθέμενη κατανάλωση ζάχαρης σχετίζεται με αυξημένη ενεργότητα νόσου & χειρότερη ποιότητα ζωής σε ασθενείς με ΙΦΝΕ, βιβλίο περιλήψεων 19ο Πανελλήνιο Συνεδρίου Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου, 2021 :52
 • Πευκιανάκη Ι., Μουζάς Ι., Κουτρουμπάκης ΙΕ. Η αυξημένη πρόσληψη αντιοξειδωτικών βιταμινών και ηλεκτρολυτών με την διατροφή σε ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου σχετίζεται με μειωμένη ενεργότητα της νόσου και καλύτερη ποιότητα ζωής, βιβλίο περιλήψεων Εκπαιδευτικής Ιατρικής Διημερίδας ΕΟΜΙΦΝΕ, 2020 :29
 • Pefkianaki I., Mouzas I., Koutroubakis I., Association of disease activity and quality of life with dietary habits in patients with inflammatory bowel disease, Journal of Crohn’s and Colitis, 2018;12(S1):206,  Full-text [online]: https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjx180.338
 • Pefkianaki I., Mouzas I., Koutroubakis IE., Effect of fiber and fat consumption on disease activity and quality of life in patients with inflammatory bowel disease, United European Gastroenterology journal, 2017; 5(S5):503, Full-text [online]: https://bib.irb.hr/datoteka/902736.Abstract_book_2017.pdf
 • Πευκιανάκη Ι., Μουζάς Ι., Κουτρουμπάκης ΙΕ. Η αυξημένη κατανάλωση φυτικών ινών σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου σχετίζεται με μειωμένη ενεργότητα της νόσου και καλύτερη ποιότητα ζωής, Annals of Gastroenterology, 2017;30(Suppl):57
 • Πευκιανάκη Ι., Μουζάς Ι., Κουτρουμπάκης ΙΕ. Η αυξημένη κατανάλωση φυτικών ινών σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου σχετίζεται με μειωμένη ενεργότητα της νόσου και καλύτερη ποιότητα ζωής, Βιβλίο περιλήψεων 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, 2017 :34
 • Φωτεινογιαννοπούλου Κ., Πευκιανάκη Ι., Κουτρουμπάκης ι. Το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας σε Έλληνες ασθενείς με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου πριν και μετά τη διάγνωση της νόσου, Βιβλίο περιλήψεων 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, 2017 :51

Παρουσιάσεις | Ανακοινώσεις:

Πανευρωπαϊκά Συνέδρια:
 • Pefkianaki I., Mouzas I., Koutroubakis IE. «Association between daily intake of added sugar and disease activity or quality of life in patients with inflammatory bowel disease», United European Gastroenterology Week Virtual 2021, United European Gastroenterology, Virtual, 2021 (P0283-poster presentation)
 • Pefkianaki I., Mouzas I., Koutroubakis IE. «Antioxidant vitamins and electrolytes increased intake is associated with lower disease activity and better quality of life in patients with inflammatory bowel disease», United European Gastroenterology Week Virtual 2021, United European Gastroenterology, Virtual, 2021 (P0285-poster presentation)
 • Pefkianaki I., Mouzas I., Koutroubakis I., «Association of disease activity and quality of life with dietary habits in patients with inflammatory bowel disease», 13th Congress of ECCO, European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO), Vienna, 2018 (poster presentation)
 • Pefkianaki I., Mouzas I., Koutroubakis IE. «Effect of fiber and fat consumption on disease activity and quality of life in patients with inflammatory bowel disease», 25th United European Gastroenterology Week, United European Gastroenterology, Barcelona, 2017(poster presentation)
Πανελλήνια Συνέδρια:
 • Πευκιανάκη Ι., Μουζάς Ι., Κουτρουμπάκης ΙΕ. Η αυξημένη ημερήσια προστιθέμενη κατανάλωση ζάχαρης σχετίζεται με αυξημένη ενεργότητα νόσου & χειρότερη ποιότητα ζωής σε ασθενείς με ΙΦΝΕ, 19ο Πανελλήνιο Συνεδρίου Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου, Ελληνική Ομάδα Μελέτης Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων Εντέρου (ΕΟΜΙΦΝΕ), 2021 (E-poster ePP11)
 • Πευκιανάκη Ι., Μουζάς Ι., Κουτρουμπάκης ΙΕ. Η αυξημένη πρόσληψη αντιοξειδωτικών βιταμινών και ηλεκτρολυτών με την διατροφή σε ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου σχετίζεται με μειωμένη ενεργότητα της νόσου και καλύτερη ποιότητα ζωής, Εκπαιδευτικής Ιατρικής Διημερίδας ΕΟΜΙΦΝΕ, 2020 (E- poster)
 • Πευκιανάκη Ι., Μουζάς Ι., Κουτρουμπάκης ΙΕ. «Η αυξημένη κατανάλωση φυτικών ινών σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου σχετίζεται με μειωμένη ενεργότητα της νόσου και καλύτερη ποιότητα ζωής» 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Ελληνική γαστρεντερολογική εταιρεία, Θεσσαλονίκη, 2017 (E-poster)
 • Πευκιανάκη Ι., Μουζάς Ι., Κουτρουμπάκης ΙΕ. «Η αυξημένη κατανάλωση φυτικών ινών σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου σχετίζεται με μειωμένη ενεργότητα της νόσου και καλύτερη ποιότητα ζωής» 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, Ελληνική Ομάδα Μελέτης Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων Εντέρου (ΕΟΜΙΦΝΕ), Ναύπλιο, 2017 (E- poster)

Τιμητικές διακρίσεις και βραβεία

Διάκριση Βράβευσης πρώτων αποτελεσμάτων διδακτορικής διατριβής στο 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, με απονομή 3ου Βραβείου E-Poster τίτλου εργασίας «Η αυξημένη κατανάλωση φυτικών ινών σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου σχετίζεται με μειωμένη ενεργότητα της νόσου και καλύτερη ποιότητα ζωής» από την Ελληνική γαστρεντερολογική εταιρεία, 2017


Υποτροφίες

 • Υποτροφία από την Ελληνική Ομάδα Μελέτης Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου, το ακαδημαϊκό έτος 2016, για διδακτορικές σπουδές (PhD)
 • Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, για μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού επιπέδου Master (MSc)

Ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΣΠΑ-Χρηματοδοτήσεις

ΕΣΠΑ 2014-20020, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, Επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, καινοτομία 


Συνέδρια | Σεμινάρια | Ημερίδες

 • 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονώδών Νόσων του Εντέρου, Ελληνική Ομάδα Μελέτης Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων Εντέρου (ΕΟΜΙΦΝΕ), Κέρκυρα, 2022
 • 2ο Εντατικό Σεμινάριο στις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Εντεροπάθειες και Ανοσιακές Παθήσεις του Εντέρου, Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α Ο Ευαγγελισμός, Πολυκλινική Αθηνών, 2022
 • Σεμινάριο «Διατροφικής διαχείρισης ασθενούς με νοσήματα του πεπτικού», τομέα θρέψη ς του Γ.Ν.Α Ευαγγελισμός, 2021
 • Σεμινάριο με τίτλο «Ψυχολογική υποστήριξη αδυνατίσματος», Λίνα Ψούνη, 2021
 • Μετεκπαιδευτική εκδήλωση «Gastroenterology Live – 8», Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία, 2021
 • Μετεκπαιδευτική εκδήλωση «Gastroenterology Live – 7», Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία, 2021
 • Σεμινάριο «Internet Marketing για Επαγγελματίες», Τζένη Λαχανά, 2021
 • 25o Συνέδριο Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού & λοιπών Λοιμώξεων Πεπτικού, Ελληνική εταιρία μελέτης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού & λοιπών Λοιμώξεων Πεπτικού, 2020
 • Αχαϊκές ιατρικές ημέρες 2020 hot spots στη γαστρεντερολογία και ηπατολογία, Ιατρική εταιρία Δυτικής Ελλάδος & Πελοποννήσου, 2020
 • Μετεκπαιδευτική εκδήλωση «Gastroenterology Live – 2» , Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρείας, 2020
 • Παρακολούθηση 1η επιστημονικής ημερίδας κλινικής διατροφής, ΕΔΔΕ, 2019
 • Παρακολούθηση ενημερωτικής εκδήλωσης για άτομα με ιδιοπαθείς φλεγμωνόδεις νόσοι του εντέρου, ΕΟΜΙΦΝΕ, 2018
 • Παρακολούθηση ενημερωτικής εκδήλωσης «Ρευματικά Νοσήματα & Πεπτικό Σύστημα», Σύλλογος ρευματοπαθών Κρήτης & HELLESCC, 2018
 • Επιστημονική ημερίδα «Οι διαιτολόγοι συναντούν τους γαστρεντερολόγους στις ΙΦΝΕ», ΕΟΜΙΦΝΕ και Πανελλήνιου συλλόγου Διαιτολόγων-διατροφολόγων, 2017
 • Pan-Cretan nutrition workshop, «παιδική διατροφή», Διαιτολόγους-Διατροφολόγους Κρήτης , 2012
 • 7η Επιστημονική Διημερίδα Παχυσαρκίας, Ελληνική Ιατρική Εταιρία Παχυσαρκίας, 2011
 • Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Διαιτολογικό γραφείο στην πράξη», εταιρία nutrimed, 2011
 • Ομιλία με θέμα Αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, σωστή διατροφή και άσκηση, σχολή σχέσεων, Ηράκλειο Κρήτης, 2010
 • 9ο Διεθνές συνέδριο παχυσαρκίας, Μεταβολισμού & των διαταραχών διατροφής, Ελληνική εταιρία μελέτης της παχυσαρκίας, 2009
 • Σύγχρονες τάσεις στην Παθολογία, Παθολογική κλινική, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2009
 • Επιστημονική Διημερίδα, «Παχυσαρκία – Προβλήματα &αντιμετώπιση», μονάδα παχυσαρκίας-κλινική χειρουργικής ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2008
 • Σεμινάριο Συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, γραφείο διασύνδεσης-Τ.Ε.Ι Κρήτης, Παράρτημα Σητείας, τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, 2008

Δημόσιες Ομιλίες

Συμμετοχές σε συνέδρια με ομιλία:
 • Ομιλία με τίτλο «The impact of diet on disease activity and the quality of life in patients with inflammatory bowel disease», 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονώδών Νόσων του Εντέρου, Ελληνική Ομάδα Μελέτης Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων Εντέρου (ΕΟΜΙΦΝΕ), Κέρκυρα, 2022
Ομιλίες σε ευρύ κοινό:
 • Παρουσίαση με τίτλο «Κόπωση σε ασθενείς με ΙΦΝΕ και Διατροφή», Σύλλογο Ατόμων με νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας (HELLESCC)
 • Παρουσίαση με τίτλο «Τρώγονται τα συναισθήματα;», The healing tree, Ηράκλειο Κρήτης

Πρόγραμμα

 • Ψυχοσωματική Υγεία: Όταν το σώμα μιλάει, διοργάνωση Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο 2021
 • Μαθήματα μαγειρικής υγιεινών συνταγών, διοργάνωση από το Edinburgh Community Food, 2013

Πιστοποιήσεις

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιδιοπαθών Φλεγμονώδών Νόσων του Εντέρου, Ελληνική Ομάδα Μελέτης Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων Εντέρου (ΕΟΜΙΦΝΕ), Κέρκυρα, 2022 (Ομιλία)
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης 2ου Εντατικού Σεμιναρίου στις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Εντεροπάθειες και Ανοσιακές Παθήσεις του Εντέρου, Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α Ο Ευαγγελισμός, Πολυκλινική Αθηνών, 2022
 • Πιστοποιητικό παρουσίασης ερευνητικής εργασίας, Pefkianaki I. «Association between daily intake of added sugar and disease activity or quality of life in patients with inflammatory bowel disease», United European Gastroenterology Week Virtual 2021, United European Gastroenterology, Virtual, 2021 (P0283-poster presentation)
 • Πιστοποιητικό παρουσίασης ερευνητικής εργασίας, Pefkianaki I. «Antioxidant vitamins and electrolytes increased intake is associated with lower disease activity and better quality of life in patients with inflammatory bowel disease», United European Gastroenterology Week Virtual 2021, United European Gastroenterology, Virtual, 2021 (P0285-poster presentation)
 • Πιστοποιητικό συμμετοχής, United European Gastroenterology Week Virtual 2021, United European Gastroenterology, Virtual, 2021
 • Πιστοποιητικό απόδοσης 24 CME credits, United European Gastroenterology Week Virtual 2021, United European Gastroenterology, Virtual, 2021
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης 19ο Πανελλήνιο Συνεδρίου Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου, Ελληνική Ομάδα Μελέτης Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων Εντέρου (ΕΟΜΙΦΝΕ), 2021 (E-poster)
 • Πιστοποιητικό συμμετοχής σεμιναρίου «Διατροφικής διαχείρισης ασθενούς με νοσήματα του πεπτικού», τομέα θρέψη ς του Γ.Ν.Α Ευαγγελισμός, 2021
 • Πιστοποιητικό συμμετοχής σεμιναρίου με τίτλο «Ψυχολογική υποστήριξη αδυνατίσματος», Λίνα Ψούνη, 2021
 • Πιστοποιητικό συμμετοχής Εκπαιδευτικής Ιατρικής Διημερίδας ΕΟΜΙΦΝΕ, 2020
 • Πιστοποιητικό συμμετοχής στο 3rd Dietitians-ECCO Workshop, Ευρωπαϊκού οργανισμού νόσου Crohn και ελκώδους κολίτιδας, Βιέννη, 2018
 • Πιστοποιητικό συμμετοχής στο 13th Congress of ECCO, Ευρωπαϊκού οργανισμού νόσου Crohn και ελκώδους κολίτιδας, Βιέννη, 2018
 • Πιστοποιητικό κατάκτησης Υγιεινής Τροφίμων επιπέδου Elementary, NHS Lothian, Ηνωμένο Βασίλειο, 2013
 • Πιστοποιητικό επίτευξης ενοτήτων: «Eating, Drinking and Food Hygiene, Basic Life Support, Health and Safety, Fire Safety, Healthcare Associated Infection- Clinical, Management of Aggression Core Skills & Manual Handling- Non Patient Handling», NHS Lothian, Ηνωμένο Βασίλειο ,2013
 • Πιστοποιητικό επίτευξης: Practical First Aid Fire Fighting &Smoke Evacuation Training Course, NHS Lothian, Ηνωμένο Βασίλειο, 2013
 • Workshop, «Advancing Best Practice: Introduction to Health at Every Size (HAES) approach», διοργάνωση από την British Dietetic Association, Centre for Education and Development for CPD, 2013
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Μέλος Ευρωπαϊκών Οργανισμών

 • Μέλος της ενιαίας Ευρωπαϊκής Γαστρεντερολογία (United European Gastroenterology (UEG))
 • Μέλος του Ευρωπαϊκού οργανισμού νόσου Crohn και ελκώδους κολίτιδας (European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO))
 • Μέλος της Ένωσης Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος (ΕΔΔΕ)