Κινητό: +30 6982552405

Περιστατικά Πελατών

Περιστατικό: Κορίτσι, 17 ετών


1η Ανάλυση σύστασης σώματος

Η ανάλυση σύστασης σώματος αναφέρεται σε κορίτσι ηλικίας 17ετών. Παρατηρείται αυξημένο σωματικό βάρος και λίπος που φτάνει στο 50% του βάρους σώματος. Η απώλεια κιλών που ενθαρρύνεται να επιτευχθεί από το άτομο είναι η μείωση του βάρους του κατά 25,9 κιλά. Επιπλέον συνίσταται να μειωθούν όλοι οι δείκτες σώματος που βρίσκονται σε μη φυσιολογικά όρια όπως και των δεικτών που σχετίζονται με την υγεία, δηλαδή του σπλαχνικού λίπους (λίπος γύρω από τα εσωτερικά όργανα) όπως και του περιφερειακού.


2η Ανάλυση σύστασης σώματος
Στη σύγκριση των δύο αναλύσεων (1η & 2η) προκύπτει ότι το άτομο έχει  χάσει μέχρι τώρα 19,8 κιλά και υπολείπονται ακόμη να χάσει 6,1 κιλά. Το ποσοστό του λίπους σώματος έχει μειωθεί από 50% που ήταν σε 34,6% ενώ οι δείκτες υγείας, όπως το σπλαχνικό λίπος το οποίο έχει μεταβληθεί από 19 σε 9 και το περιφερειακό σε 0,85, πλέον κυμαίνονται και τα δύο οριακά σε φυσιολογικά πλαίσια. Αν δούμε την ανάλυση τμηματικά παρατηρείται ότι στα πόδια από την κατηγορία υψηλού λίπους έχει κατέβει στο φυσιολογικό. Μπορείτε στο κάτω μέρος της ανάλυσης να δείτε το ιστορικό της πορείας του ατόμου και πως μεταβλήθηκαν οι δείκτες καθ’ όλη την περίοδο παρακολούθησης. Η 2η ανάλυση σύστασης σώματος εμφανίζεται για να μπορέσει να δείξει όλο το ιστορικό διότι στην 3η ανάλυση λόγω του αυξημένου αριθμού αναλύσεων κάποια δεδομένα δεν είναι ορατά.

3η Ανάλυση σύστασης σώματος
Στη σύγκριση των δύο αναλύσεων (1η & 3η) προκύπτει ότι το άτομο έχει  χάσει μέχρι τώρα 23,6 κιλά και υπολείπονται ακόμη να χάσει 2,3κιλά. Το ποσοστό του λίπους σώματος έχει μειωθεί από 50% που ήταν σε 30,4% ενώ οι δείκτες υγείας, όπως το σπλαχνικό λίπος το οποίο έχει μεταβληθεί από 19 σε 6 και το περιφερειακό σε 0,81, πλέον κυμαίνονται και τα δύο στα μέσα περίπου των φυσιολογικών ορίων. Αν δούμε την ανάλυση τμηματικά παρατηρείται ότι στα πόδια, στα χέρια και στον κορμό από την κατηγορία υψηλού λίπους έχουν κατέβει όλα στο φυσιολογικό. Μπορείτε στο κάτω μέρος της ανάλυσης να δείτε το ιστορικό της πορείας του ατόμου και πως μεταβλήθηκαν οι δείκτες.

Περιστατικό: Νεαρή γυναίκα

1η Ανάλυση σύσταση σώματος
Η ανάλυση σύστασης σώματος αναφέρεται σε νεαρή γυναίκα. Παρατηρείται αυξημένο σωματικό βάρος και λίπος που φτάνει στο 42,6% του βάρους σώματος. Η απώλεια κιλών που ενθαρρύνεται να επιτευχθεί από το άτομο είναι η μείωση του βάρους του κατά 22,3 κιλά. Επιπλέον συνίσταται να μειωθούν όλοι οι δείκτες σώματος που βρίσκονται σε μη φυσιολογικά όρια όπως και των δεικτών που σχετίζονται με την υγεία δηλαδή του σπλαχνικού λίπους (λίπος γύρω από τα εσωτερικά όργανα) όπως και του περιφερειακού.

2η Ανάλυση σύστασης σώματος
Στην σύγκριση των δύο αναλύσεων προκύπτει ότι το άτομο έχει  χάσει μέχρι τώρα 15,2 κιλά και υπολείπονται ακόμη να χάσει 9,3 κιλά διότι λόγω της αλλαγής της σύστασης σώματος μεταβλήθηκε ο στόχος βάρους από 65,1 σε 62,9 κιλά. Το ποσοστό του λίπους σώματος έχει μειωθεί από 42,6% που ήταν σε 32,9%. Αν δούμε την ανάλυση τμηματικά παρατηρείται ότι στα πόδια από την κατηγορία υψηλού λίπους έχει κατέβει στο φυσιολογικό. Επίσης η μυϊκή μάζα του ατόμου έχει διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και αυτό σημαίνει ότι διατηρεί έναν καλό μεταβολισμό με υψηλές ¨καύσεις¨ σώματος. Μπορείτε στο κάτω μέρος της ανάλυσης να δείτε το ιστορικό της πορείας του ατόμου και πως μεταβλήθηκαν οι δείκτες καθ’ όλη την περίοδο παρακολούθησης. Το άτομο βρίσκεται υπό παρακολούθηση & συνεχίζει το προγραμμα διατροφής μέχρι να κάνει επίτευξη του στόχου.

Περιστατικό: Νεαρός άνδρας

 


1η Ανάλυση σύστασης σώματος
Η ανάλυση σύστασης σώματος αναφέρεται σε νεαρό άντρα. Παρατηρείται αυξημένο σωματικό βάρος και λίπος που φτάνει στο 38,9% του βάρους σώματος. Η απώλεια κιλών που ενθαρρύνεται να επιτευχθεί από το άτομο είναι η μείωση του βάρους του κατά 33,5 κιλά. Επιπλέον συνίσταται να μειωθούν όλοι οι δείκτες σώματος που βρίσκονται σε μη φυσιολογικά όρια όπως και των δεικτών που σχετίζονται με την υγεία δηλαδή του σπλαχνικού λίπους (λίπος γύρω από τα εσωτερικά όργανα) όπως και του περιφερειακού.

2η Ανάλυση σύστασης σώματος
Στη σύγκριση των δύο αναλύσεων προκύπτει ότι το άτομο έχει χάσει μέχρι τώρα 21,8 κιλά και υπολείπονται ακόμη να χάσει 11,2 κιλά διότι λόγω αύξησης μυϊκής μάζας μεταβλήθηκε ο στόχος βάρους από 85,6 σε 86,1 κιλά. Το ποσοστό του λίπους σώματος έχει μειωθεί από 38,9% που ήταν σε 24,8%. Επίσης θεαματική αύξηση της μυϊκής μάζας του ατόμου σε υψηλότερα επίπεδα από ότι όταν ξεκίνησε τη διατροφή και αυτό σημαίνει ότι διατηρεί έναν πάρα πολύ καλό μεταβολισμό με υψηλές ¨καύσεις¨ σώματος που βοηθάει ιδιαίτερα να διατηρήσει τα κιλά που έχασε και να μην τα πάρει ξανά πίσω αργότερα. Μπορείτε στο κάτω μέρος της ανάλυσης να δείτε το ιστορικό της πορείας του ατόμου και πως μεταβλήθηκαν οι δείκτες καθ’ όλη την περίοδο παρακολούθησης. Το άτομο βρίσκεται υπό παρακολούθηση & συνεχίζει το προγραμμα διατροφής μέχρι να κάνει επίτευξη του στόχου.

 

Επιστροφή στην Αρχική