Κινητό: +30 6982552405
ΑΜΕΑ (Ατομα Με Αναπηρία)
ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης)

ΙΦΝE | IBD

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου | Inflammatory Bowel Disease