Κινητό: +30 6982552405
ΑΜΕΑ (Ατομα Με Αναπηρία)
ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης)

Chicken/beef

Barbecue Burger

Prepared with ground beef or chicken, mixed with onions and barbecue sauce, and then grilled. Once the meat has been …

$24