Κινητό: +30 6982552405
ΑΜΕΑ (Ατομα Με Αναπηρία)
ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης)

Tofu

  • Vegetarian

Veggie Burger

A veggie burger, garden burger, or tofu burger uses a meat analog, meat substitutes such as tofu, textured vegetable protein, …

$24