Κινητό: +30 6982552405
ΑΜΕΑ (Ατομα Με Αναπηρία)
ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης)

Barbecue Burger

$24

Prepared with ground beef or chicken, mixed with onions and barbecue sauce, and then grilled. Once the meat has been turned once, barbecue sauce is spread on top and grilled until the sauce caramelizes.

Πευκιανάκη Ιωάννα