Κινητό: +30 6982552405
ΑΜΕΑ (Ατομα Με Αναπηρία)
ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης)

Cajun Chicken Burger

$24

Grilled Cajun-spiced chicken breasts topped with bacon, avocado, and cheese.

Πευκιανάκη Ιωάννα