Κινητό: +30 6982552405
ΑΜΕΑ (Ατομα Με Αναπηρία)
ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης)

Salmon Burger

$29

A fishcake made mostly from salmon in the style of a hamburger. Salmon burgers are especially common in Alaska where they are routinely offered as an alternative to beef hamburgers.

Πευκιανάκη Ιωάννα