Κινητό: +30 6982552405

Sesame Fish Burger

$29

Four-star fish finger sandwich by serving crisp pieces of cod, haddock or pollock in a roll with coriander mayo and avocado.

Πευκιανάκη Ιωάννα