Κινητό: +30 6982552405
ΑΜΕΑ (Ατομα Με Αναπηρία)
ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης)

Sesame Fish Burger

$29

Four-star fish finger sandwich by serving crisp pieces of cod, haddock or pollock in a roll with coriander mayo and avocado.

Πευκιανάκη Ιωάννα