Κινητό: +30 6982552405
ΑΜΕΑ (Ατομα Με Αναπηρία)
ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης)

Grigliata di verdure di stagione e pane tostato con aglio e olio di oliva

Grilled seasonal vegetables and garlic bread

$6.95