Κινητό: +30 6982552405
ΑΜΕΑ (Ατομα Με Αναπηρία)
ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης)

Beef Burgers

  • Californian

50/50 California Burger

A half ground bacon, half ground beef burger patty developed by Scott Slater for Slater’s 50/50 restaurant. Another variety is …

$29

Angus Burger

A hamburger made using beef from Angus cattle. The name “Angus burger” is used by several fast-food hamburger chains for …

$34

Barbecue Burger

Prepared with ground beef or chicken, mixed with onions and barbecue sauce, and then grilled. Once the meat has been …

$24

Chicken Burgers

Cajun Chicken Burger

Grilled Cajun-spiced chicken breasts topped with bacon, avocado, and cheese.

$24

Fish Burgers

Salmon Burger

A fishcake made mostly from salmon in the style of a hamburger. Salmon burgers are especially common in Alaska where …

$29

Sesame Fish Burger

Four-star fish finger sandwich by serving crisp pieces of cod, haddock or pollock in a roll with coriander mayo and …

$29

Vegetarian Burgers

  • Vegetarian

Veggie Burger

A veggie burger, garden burger, or tofu burger uses a meat analog, meat substitutes such as tofu, textured vegetable protein, …

$24
  • Vegetarian

Onion-Veggie Burger

Lentils, onions, cremini mushrooms, and breadcrumbs make up the base of this tasty burger. Even though it’s vegetarian, it still …

$24