Κινητό: +30 6982552405
ΑΜΕΑ (Ατομα Με Αναπηρία)
ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης)

Salmon Burger

A fishcake made mostly from salmon in the style of a hamburger. Salmon burgers are especially common in Alaska where …

$29

Sesame Fish Burger

Four-star fish finger sandwich by serving crisp pieces of cod, haddock or pollock in a roll with coriander mayo and …

$29