Κινητό: +30 6982552405
ΑΜΕΑ (Ατομα Με Αναπηρία)
ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης)
  • Vegetarian

Veggie Burger

A veggie burger, garden burger, or tofu burger uses a meat analog, meat substitutes such as tofu, textured vegetable protein, …

$24
  • Vegetarian

Onion-Veggie Burger

Lentils, onions, cremini mushrooms, and breadcrumbs make up the base of this tasty burger. Even though it’s vegetarian, it still …

$24